Formulář na odstoupení od smlouvy

Formulář na odstoupení od smlouvy

Odesílatel:
Jméno a příjmení:
Bydliště:
E-mail
Tel. číslo:

Adresát:
Prodávající: Ilona Dolejší, www.papirnice.cz
IČO: 09507299
Se sídlem: Na Praze 22/4, 58812 Dobronín

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Dne ……………………………….  jsem si ve vašem internetovém obchodě  (www.papirnice.cz) objednala zboží ……………………………………………………., číslo faktury …………………………, v hodnotě …..……………. Kč. Objednané zboží jsem obdržela dne ………………….…..

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši …………..…. Kč a …………… Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo …………………………………………….………. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

V ………………………………………………….. dne ………………………………

Podpis…………………………………………………….

 

Přílohy:
Doklad o koupi